Dla dzieci:

— Terapia wad wymowy (seplenienia, nieprawidłowej wymowy r i innych)
— Badanie i ocena rozwoju mowy dzieci
— Terapia opóźnionego rozwoju mowy
— Profilaktyka logopedyczna (stymulowanie rozwoju mowy, przeciwdziałanie zaburzeniom mowy)

Dla dorosłych:

— Poprawa jakości mówienia
— Terapia wad wymowy

Oferta dla szkół i przedszkoli:

— Przesiewowe badania logopedyczne dzieci i młodzieży na teranie placówki
— Organizacja grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej
— Konsultacje logopedyczne, pogadanki dla rodziców
— Profilaktyka logopedyczna