Terapią wad wymowy zajmuję się na co dzień. Współpracując z rodzicami pomagam najmłodszym mówić wyraźnie.

Podstawową zasadą w mojej pracy jest współpraca z rodzicami dziecka. Tylko z Waszą pomocą możemy osiągnąć sukces. Uważam, że najwcześniej podjęta praca przynosi najlepsze i trwałe efekty.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu zdobyłam na Uniwersytecie Łódzkim. By jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę stale pogłębiam swoją wiedzę i polepszam warsztat poprzez udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych, między innymi:

  • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy Dobra Kadra
  • Efektywne metody terapii rotacyzmu Dobra Kadra
  • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy Dobra Kadra
  • Dysfagia- objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania Dobra Kadra
  • AAC Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących Ego Select Akademia Terapeuty
  • Jak wspomagać rozwój dziecka, gdy rozpoznanie brzmi: zespół genetyczny Polski Związek Logopedów